Darmowa pomoc związana ze zdrowiem psychicznym


Gdy potrzebujemy pomocy psychologa, terapeuty lub psychiatry, bo spotka nas sytuacja nagła, trudna i wymagająca skutecznego działania, niekoniecznie musimy korzystać tylko z płatnych konsultacji.

Poniżej znajduje się zbiór informacji o miejscach, w których można poprosić o darmową pomoc.


Ośrodki pomocowe w poszczególnych regionach kraju:

https://www.niebieskalinia.pl/pomoc


Lista placówek, które mają podpisaną umowę z NFZ na usługi psychiatryczne:

https://aplikacje.nfz.gov.pl/umowy/Provider/Search


Ośrodki interwencji kryzysowej:

http://www.interwencjakryzysowa.pl/osrodki-interwencji-kryzysowej


Kryzysowy telefon zaufania:

Nr tel. 116 123
Działa codziennie od 14.00 do 22.00

Numer jest bezpłatny.


Izby przyjęć przy szpitalnym oddziale psychiatrycznym.

Są to jedyne szpitale i oddziały, do których nie potrzebujemy skierowania od lekarza pierwszego kontaktu.


Bezpłatna pomoc w Warszawie, przyjazna także osobom LGBT+

http://cpp.uw.edu.pl/bezplatna-pomoc-w-w-wie/


Fundacja pomocy psychologicznej i edukacji społecznej „Razem”

http://razem-fundacja.org/