Aby zapewnić najwyższą jakość usług pracuję z lekarzami, psychologami, prawnikami, mediatorami, negocjatorami, socjologami, ekonomistami, coachami i HR konsultantami.

Do stałego zespołu należą:


Armen Mekhakyan

KOORDYNATOR ZESPOŁU


lek. med. Konrad Krawczyński

LEKARZ PSYCHIATRA


Małgorzata Laskowska

PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTA


Joanna Czarnecka

HUMAN RESOURCES


 

Portret, Armen Mekhakyan, psycholog, psychoterapeuta, mediator sądowy, strateg biznesowy
Armen Mekhakyan

KOORDYNATOR ZESPOŁU


Informacje w zakładce “O mnie”.


 

Zdjęcie, lek. med. Konrad Krawczyński, psychiatra
lek. med. Konrad Krawczyński

LEKARZ PSYCHIATRA


WYKSZTAŁCENIE:

Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Od 2010 r. pracownik SPSK nr 1 w Lublinie. Aktualnie lekarz Oddziału Psychiatrycznego z Oddziałem Interwencji Kryzysowych i Psychogeriatrią SP ZOZ wvŁukowie oraz Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie. W ostatnich latach pracował w Ośrodku Leczenia Uzależnień w Lublinie, Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Miejskiego w Siedlcach.


ZAJMUJE SIĘ:

Zajmuje się diagnostyką i leczeniem zaburzeń oraz chorób psychicznych u dorosłych, w tym:

 • uzależnieniami
 • zaburzeniami nastroju
 • zaburzeniami lękowymi
 • zaburzeniami osobowości
 • zaburzeniami snu
 • zespołami otępiennymi
 • psychozami
 • poradnictwem dla osób współuzależnionych

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

Posiada doświadczenie akademickie, jest współautorem publikacji naukowych, obecnie pisze rozprawę doktorską dotyczącą problemu uzależnienia od alkoholu i zaburzeń odżywiania wśród kobiet.

Stale szkoli się podczas warsztatów, wykładów i konferencji. W zeszłym roku rozpoczął kurs psychoterapii w nurcie poznawczo-behawioralnym CTPB w Warszawie.


Interesuje się szeroko rozumianą filozofią umysłu i neurokognitywistyką.


 

Małgorzata Laskowska

PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTA


WYKSZTAŁCENIE:

Ukończyła psychologię w 1995 r. na UKSW w Warszawie. W 2007 roku uzyskała certyfikat w terapii par i rodzin na Oakland University w Rochester Hills w stanie Michigan, USA. W 2013 r. uzyskała Ceritifikat EMDR – Europe Practitioner. W 2016 r. ukończyła Pierwszy stopień szkolenia i uzyskała tytuł “Validation worker” (walidacja to metoda pracy z osobami cierpiącymi na chorobę Alzheimera i inne zespoły otępienne).


ZAJMUJE SIĘ:
 • psychoterapią indywidualną i grupową osób dorosłych
 • psychoterapią osób po przebytych traumach
 • zaburzeniami nastroju
 • zaburzeniami nerwicowymi, lękami
 • zespołem stresu pourazowego
 • terapią osób doświadczających straty, wsparciem w okresie żałoby
 • terapią par (Imago, EFT Therapy)
 • terapią rodzin
 • wsparciem dla osób, rodzin opiekujących się osobą chorą na Alzheimera

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

Psychoterapeuta. Terapia indywidualna, rodzinna i par; koterapeuta w pracy grupowej. Pracuje w ujęciu integratywnym (systemowym, podejściu EMDR – praca z traumą i przekonaniami, które blokują pełny rozwój człowieka; podejściu IMAGO – skoncentrowanym na emocjach, wykorzystuje metodę walidacji gerontologicznej do pracy z osobami chorymi na chorobę Alzheimera), pod superwizją, w jęz. polskim i angielskim.
Doświadczenia zawodowe zdobywała pracując jako licencjonowany psycholog w „Change is Possible Counseling Services”, „Catholic Services of Macomb” w stanie Michigan,  USA. W Polsce pracowała w Centrum Alzheimera, w poradni psychiatryczo-psychologicznej „Pro-Psyche” w Warszawie. Obecnie współpracuje z fundacją „Centrum Edukacji Liderskiej” współprowadząc grupy terapeutyczno-rozwojowe. Pracuje w klinice i poliklinice Geriatrii oraz prowadzi własną praktykę psychologiczną.


 

zdjęcie Joanna Czarnecka
Joanna Czarnecka

HUMAN RESOURCES


WYKSZTAŁCENIE:

W latach 2001-2004 zdobywała wykształcenie w zakresie administracji publicznej. Od 2002 do 2007 roku kształciła się w zakresie glottodydaktyki i nauczania językowego.


DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

Ekspert prawa pracy z wieloletnim doświadczeniem w instytucjach publicznych, prywatnych oraz organizacjach pozarządowych. Swoją ścieżkę zawodową rozpoczynała w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, gdzie u źródła, zdobywała wiedzę i umiejętności w zakresie prawa pracy. Następne lata kariery zawodowej związała z administracją publiczną na szczeblu centralnym, dzięki czemu nie tylko uzupełniała swoją wiedzę merytoryczną o różne dziedziny prawa, ale również brała udział w pracach legislacyjnych. Opiniowała projekty aktów prawnych innych resortów.

Autorka artykułów w zakresie prawa pracy i administracji publicznej. Opracowuje i wdraża rozwiązania organizacyjne mające na celu usprawnienie i usystematyzowanie procesów zachodzących wewnątrz podmiotów, nadając im kształt procedur i polityk wewnętrznych. Współpracuje głównie z dużymi pracodawcami, których struktury są złożone i wymagają szczególnego zaangażowania na etapie wdrażania nowych rozwiązań. Posiada szczególne doświadczenie w pracy z różnymi organizacjami, w ramach których funkcjonują osoby reprezentujące czasem z pozoru sprzeczne interesy.

To z kolei skłoniło ją do stosowania i rozpowszechniania mediacji, którą uważa za najdojrzalszą formę rozwiązywania sporów. Wieloletni mediator praktyk. Jako prezes fundacji zajmującej się ochroną praw pracowniczych przekonuje pracodawców, że dobra komunikacja w organizacji i przestrzeganie prawa pracy przynosi wymierne korzyści obu stronom stosunku pracy – tak pracownikom, jak i pracodawcom. Zaangażowana społecznie w inicjatywy, których celem jest przeciwdziałanie mobbingowi, dyskryminacji i molestowaniu.