W ramach świadczonych usług psychoterapeutycznych wykorzystuję podejście określane jako terapia schematów.

Terapia schematów, nazywana często także terapią schematu, jest stosunkowo nowym podejściem psychoterapeutycznym, wywodzącym się z nurtu poznawczo-behawioralnego. Model ten jest jednak kreatywną i pragmatyczną próbą integracji psychoterapii poznawczo-behawioralnej z podejściem psychodynamicznym oraz psychoterapią Gestalt. Twórcy i praktycy terapii schematów starają się ze wszystkich tych nurtów czerpać to, co w procesie pracy z pacjentem sprawdza się jako najbardziej wartościowe i efektywne.

Terapia schematów sięga również do teorii przywiązania, autorstwa brytyjskiego psychoanalityka i psychiatry – Johna Bolby’ego. Koncepcja ta zakłada, że niespełnione, emocjonalne potrzeby dziecka zyskują negatywny wpływ na przebieg jego rozwoju.


Do podstawowych pojęć terapii schematów należą:
 • Wczesne nieadaptacyjne schematy – są to nieprawidłowe i szkodliwe wzorce poznawczego i emocjonalnego funkcjonowania, wywierające negatywny wpływ na życie człowieka.
 • Obszary schematów – dziecko ujawnia 6 zasadniczych kategorii potrzeb emocjonalnych:
  – potrzebę kontaktu z innymi,
  – potrzebę bezpieczeństwa,
  – potrzebę autonomii,
  – potrzebę poczucia własnej wartości,
  – potrzebę autoekspresji,
  – potrzebę realnych ograniczeń.
  Jeśli potrzeby te nie są prawidłowo zaspokojone, dziecko tworzy nieprawidłowe schematy.
 • Style radzenia sobie – są to sposoby radzenia sobie z wytworzonymi schematami.
 • Tryby – pojęcie trybu oznacza stan emocjonalny i sposób reagowania na konkretne sytuacje. Każde zdarzenie aktywuje pewien tryb, tryb zaś uruchamia schemat, w ramach którego następuje dana reakcja.

Zasadniczym celem terapii schematów jest umożliwienie pacjentowi zaspokajania potrzeb emocjonalnych.

Proces terapeutyczny obejmuje następujące kroki:
 • powstrzymywanie błędnych stylów radzenia sobie
 • modyfikacja schematów oraz dysfunkcyjnych trybów poprzez zaspokojenie emocjonalnych potrzeb klienta w relacji terapeutycznej i poza nią
 • ustanowienie rozsądnych granic emocjonalnego reagowania w ramach trybów i schematów
 • budowanie nowych, wartościowych i pozytywnych trybów i schematów

Jako doświadczony psycholog i psychoterapeuta pracujący w modelu poznawczo-behawioralnym z pełnym przekonaniem rekomenduję wykorzystanie terapii schematów w praktyce psychoterapeutycznej.