Kurs edukacji emocjonalnej

SEANS z dr. Armenem Mekhakyanem


„SEANS z dr. Armenem Mekhakyanem” to grupowe spotkania przy filmie, dedykowane rozwojowi osobistemu. Filmoterapia jest formą psychoedukacji, która wykorzystuje oglądane obrazy do rozmowy o emocjach. Filmoterapia może być uzupełnieniem innych technik terapeutycznych, stanowić odrębną metodę, a nade wszystko być wdzięcznym w formie wstępem do indywidualnej psychoterapii.

Filmy i seriale odgrywają rolę narzędzia terapeutycznego, które w przyjemniej i bliskiej człowiekowi formie prowadzi do odpowiedzi na pytania o to, jak rozpoznawać emocje, jak je poprawnie interpretować i przekładać na język własnej codzienności. Oglądane obrazy poruszają osobiste struny wrażliwości, pozwalają identyfikować się z emocjami bohaterów i nazywać pojawiające się odczucia. Rozmowa w grupie prowadzi do wychwytywania osobistych przemian i przemyśleń po obejrzeniu filmu, który otwiera na ważkie, a często trudne obszary życia, takie jak związki, relacje z innymi, uzależnienia, zaburzenia osobowości czy nadużycia seksualne.


Dr Armen Mekhakyan jako pierwszy w Polsce przeprowadził badania na temat filmoterapii i dowiódł skuteczności tej metody w psychoterapii. W ich trakcie zaobserwował u badanych między innymi:

- zmianę poziomu satysfakcji z życia
- podniesienie samooceny
- ograniczenie lęku przed konfrontacją ze sprawami życia codziennego

Udowodnił, że film może być interesującym sposobem oddziaływania na emocje człowieka, które trudno byłoby wydobyć bez takiego narzędzia, a także skuteczną drogą do poprawienia jakości życia.


Pamiętaj:

ten kurs jest dla ciebie. Możesz w nim uczestniczyć, oglądać filmy, obserwować swoje emocje, przysłuchiwać się dyskusji i wyciągać wnioski na tej podstawie. Włączasz się wtedy, kiedy czujesz potrzebę.


Przykładowe filmy/seriale:

„Sceny z życia małżeńskiego”, „Pokój”, „Tina”, „Sprzątaczka”.


Zasady kursu:

Grupowe spotkania jednorazowe i cykliczne

Uwaga: niektóre zajęcia obejmują oglądanie filmu i dyskusję, w przypadku innych obowiązuje wcześniejsze zapoznanie się z materiałem video.


Zapisz się na kurs:
Skontaktuj się -->