Współpracuję z lekarzami różnych specjalizacji, zaś ściśle z lekarzem psychiatrą ze względu na częstą potrzebę łączenia leczenia farmakologicznego z terapią.


Psychiatrzy z którymi współpracuję najczęściej to: Konrad Krawczyński i Agnieszka Ziołkowska.


 

lek. med. Konrad Krawczyński

LEKARZ PSYCHIATRA

Jestem specjalistą psychiatrą, absolwentem Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, który ukończyłem w 2008 roku.

Aktualnie pracuję w Oddziale Psychiatrycznym z Oddziałem Interwencji Kryzysowych i Psychogeriatrią SP ZOZ w Łukowie, Krajowym Ośrodku Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie. Ponadto konsultuję pacjentów korzystających ze wsparcia Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Siedlcach oraz uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej „Misericordia” w Lublinie.

W ostatnich latach pracowałem w Klinice Psychiatrii SPSK nr 1, Ośrodku Leczenia Uzależnień w Lublinie, Oddziale Całościowych Zab. Rozwojowych Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie, Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Miejskiego w Siedlcach. Udzielam porad lekarskich i terapeutycznych w Lublinie i Warszawie.

Posiadam doświadczenie akademickie, jestem współautorem publikacji naukowych, obecnie piszę rozprawę doktorską dotyczącą problemu uzależnienia od alkoholu i zaburzeń odżywiania wśród kobiet. Stale szkolę się podczas warsztatów, wykładów i konferencji. W 2017 roku ukończyłem roczny kurs psychoterapii w nurcie poznawczo-behawioralnym organizowany przez CTPB w Warszawie.

Obecnie jestem w trakcie szkolenia z Dialogu Motywującego oraz Treningu Akceptacji i Zaangażowania (ACT) z elementami Psychoterapii Opartej na Analizie Funkcjonalnej, Uważności i Aktywacji Behawioralnej pod kierunkiem Lidii Budziszewskiej w Poznaniu.

Interesuję się szeroko rozumianą filozofią umysłu i neurokognitywistyką.


lek. med. Agnieszka Ziołkowska

LEKARZ PSYCHIATRA

Zgłębianie medycyny na Warszawskiej Akademii Medycznej przyniosło mi pełne spełnienie.

Pracę rozpoczęłam w Szpitalu Nowowiejskim, z niezwykłym klimatem starych budynków i doskonałą kadrą lekarzy, od których mogłam jako świeżo upieczona lekarka uczyć się abecadła psychiatrycznego. W 1994 roku zdałam egzamin na I stopień specjalizacji zyskując tytuł psychiatry.

Kolejny etap mojego rozwoju zawodowego rozpoczął się anegdotycznie. Zawsze myślałam o psychiatrii w duchu humanistycznym – podążanie za pacjentem, leki tylko w niezbędnych ilościach, przede wszystkim psychoterapia. Pewnego dnia kolega informuje mnie, że zwolniło się miejsce w Instytucie Psychiatrii i Neurologii i zachęca, bym poszła tam do pracy. Wszystko świetnie, tylko okazało się, że ten oddział to…. Oddział Farmakoterapii… I myślę, że to wielkie szczęście, że miałam okazję tam trafić.

W latach 2000-2002 powierzono mi funkcję ordynatora Oddziału Farmakoterapii w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

W 2000 roku zdałam egzamin na II stopień specjalizacji uzyskując tytuł specjalisty psychiatry.

Od 2003 roku rozpoczął się kolejny etap mojego zawodowego rozwoju – praca w opiece ambulatoryjnej – we własnym Gabinecie oraz jako konsultant psychiatra w Medicover i Enelmedzie.

W 2004 roku ukończyłam Studium Terapii Poznawczo-Behawioralnej.

Wnikliwa obserwacja oraz podążanie za oczekiwaniami chorych zaowocowały stworzeniem w 2005 roku niezwykłego miejsca – Poradni Pro Psyche, w której zarówno pacjenci jak i pracujące tam osoby czuły, że są ważne i traktowane podmiotowo.

Okres 2005-2018 to czas budowania – wraz z moim mężem i współpracownikami – Poradni ProPsyche – kiedy to wytężona praca i pasja przeplatały się z ogromną satysfakcją. ProPsyche świadczyło opiekę psychiatryczną dla wszystkich abonamentowych klientów Medicover.

Od 2018 roku Poradnia ProPsyche stała się częścią Klinik Terapii Allenort, z którą ściśle współpracuję w opiece nad pacjentami.

W 2019 roku rozpoczęłam nowy etap zawodowy – realizując narastającą od lat potrzebę działalności charytatywnej – przyjmuję pacjentów w ramach wolontariatu w POZ w Towarzystwie Opieki nad Ociemniałymi w Laskach. Ta praca przynosi nie dającą nie z niczym porównać satysfakcję.

W ramach Gabinetu Lekarskiego przyjmuję od blisko 20 lat swoich stałych pacjentów.

Praca jest moją pasją i daje mi ogromną radość, a to najlepsze zabezpieczenie przed syndromem wypalenia zawodowego.

Z zaciekawieniem i wnikliwie przypatruję się wszelkim „nowym i trudnym przypadkom” i z nieustającą energią szukam najlepszych rozwiązań. Podejście holistyczne to jedyny sposób, który według mnie prowadzi do trafnej diagnozy, a pacjenta postrzegam jako partnera w poszukiwaniu najlepszej drogi do wyzdrowienia.

W życiu i pracy bardzo ważne są dla mnie tolerancja, akceptacja i otwarcie na zdarzenia nowe i zaskakujące.


 

logo Armen Mekhakyan psyche