Gabinet dr. Armena Mekhakyana to miejsce otwarte na ludzi – nie tylko tych zmagających się z chorobą, ale także takich, dla których ważne jest codzienne dbanie o własną higienę psychiczną, rozwój emocjonalny i podniesienie jakości swojego życia.


„Najważniejszym czynnikiem leczącym jest relacja.
Poza wiedzą i metodami pracy, kluczowy jest odpowiedni poziom empatii, zrozumienie i doświadczenie zdrowej relacji z psychoterapeutą.”

dr Armen MekhakyanDr Armen Mekhakyan to uznany psycholog, psychoterapeuta, mediator sądowy, strateg biznesowy z wieloletnim doświadczeniem i popularyzator wiedzy o zdrowiu psychicznym. Od 2009 roku wspiera ludzi zarówno w rozwoju osobistym, jak i zawodowym, udzielając konsultacji i prowadząc terapie długoterminowe. Specjalizuje się między innymi w pracy z lękiem, zajmuje się zaburzeniami osobowości i przebytymi traumami, prowadzi terapie par. Zajmuje się też wsparciem psychologicznym dla menedżerów, wypaleniem zawodowym, stresem, mobbingiem i wspieraniem asertywności w miejscu pracy.

Tutaj –> znajdziesz pełną listę problemów, w których może ci pomóc.


Terapia u dr. Armena Mekhakyana

odbywa się w sposób kompleksowy, ale i pełen zrozumienia dla sytuacji i przeżywanych emocji. Rozmowa toczy się w tempie dostosowanym do indywidualnych potrzeb, z nastawieniem na sprawne rozwiązanie bieżących problemów, utrudniających codzienne funkcjonowanie. W kolejne, trudniejsze etapy wchodzi się stopniowo, mając czas na odkrywanie emocji oraz zrozumienie swoich zachowań. Terapia jest dla osoby w niej uczestniczącej – pełna empatii i dopasowania nie tylko do problemu, ale i do etapu spotkań, a przede wszystkim czuła na osobowość, wrażliwość i emocje drugiego człowieka.


Doktor jest zwolennikiem holistycznego podejścia do zdrowia psychicznego, a w praktyce łączy trzy aktywności zawodowe. Jest psychoterapeutą z dyplomem doktora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; działa jako konsultant biznesowy z dyplomem warszawskiej Szkoły Głównej Handlowej, wspierając organizacje i ich kadry zarządzające oraz przeciwdziałając wypalaniu zawodowemu. Jest także mediatorem i negocjatorem z dyplomem Uniwersytetu Warszawskiego, biorącym udział w procesach zbiorowych i indywidualnych oraz pomagającym w pozasądowym rozstrzyganiu sporów.


Jest też propagatorem wiedzy o zdrowiu psychicznym,

aktywnie działającym na rzecz normalizacji i detabuizacji związanych z nim zagadnień. Edukuje między innymi za pomocą autorskiej audycji „Dobra terapia” w Radiu TOK FM, która została wyróżniona prestiżową nagrodą Złota Synapsa. Jest też gościem na konferencjach autoryzowanych przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz zwolennikiem łączenia leczenia farmakologicznego i terapeutycznego. Celem dr. Armena Mekhakyana jest traktowanie przez społeczeństwo zdrowia psychicznego jak każdego innego rodzaju zdrowia oraz niemylenie rozwoju emocjonalnego z chorobą.


Dr Armen Mekhakyan prowadzi grupowe spotkania przy filmie,

dedykowane rozwojowi osobistemu, wykorzystując oglądane obrazy do rozmowy o emocjach. Jako pierwszy w Polsce przeprowadził badania na temat filmoterapii i dowiódł skuteczności tej metody w zakresie poprawy jakości życia. Prowadzi też konsultacje w dziedzinie psychoterapii na planach filmowych oraz pomaga aktorom w procesie wchodzenia i wychodzenia z odgrywanej roli.


Dr Armen Mekhakyan jest także zaangażowany we wspieranie procesów adaptacyjnych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Za wielką inspirację uważa terapię schematów –> i koncepcję porozumienia bez przemocy –>.

 


WYKSZTAŁCENIE:

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Wydział Nauki o Zdrowiu
Stopień doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Centrum CBT

Czteroletnie, certyfikowane szkolenie specjalistyczne w zakresie terapii poznawczo-behawioralnej

Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej

Specjalizacja: Zaburzenia osób dorosłych

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Instytut Zarządzania
Specjalizacja: Human Resources Business Partner

Uniwersytet Warszawski

Wydział Prawa i Administracji
Specjalizacja: Negocjacje, mediacje oraz alternatywne metody rozwiązywania konfliktu

Gyumri State Pedagogical Institute

Wydział Psychologii
Specjalizacja: Psychologia społeczna