Niezależnie od tego, w jakim punkcie życia oraz kariery się znajdujemy, powinniśmy nieustannie szukać skutecznych rozwiązań i pielęgnować w sobie rozmaite umiejętności. Nigdy nie jest za późno na to, aby wyznaczać i realizować cele. Naszym działaniom powinna jednak zawsze przyświecać jedna myśl – najważniejsze jest, by podążając wyznaczoną ścieżką nie zgubić siebie.


„Zamiast o marzeniach, wolę mówić o planach,
bo stają się od razu bardziej realne.”

Armen MekhakyanJestem psychologiem, psychoterapeutą, mediatorem sądowym i strategiem biznesowym.

Wspieram ludzi w rozwoju zawodowym i osobistym od 2009 roku. W moim portfolio zawodowym można znaleźć projekty związane z psychologią behawioralną, komunikacją, promocją zdrowia psychicznego, zwolnieniami grupowymi, mobbingiem, wypaleniem zawodowym, executive coachingiem oraz strategią HR.

Pracuję zarówno z organizacjami, jak i osobami indywidualnymi, proponuję wsparcie na polach takich, jak transformacja, integracja różnic w kontekście zmiany, tworzenie harmonii w sytuacjach zagrożenia konfliktem, tworzenie spójnego wizerunku jako narzędzia komunikacji.

W pracy jestem szczególnie zaangażowany w kwestie wspierania procesów adaptacyjnych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Efektem moich działań na tym polu jest działająca w latach 2013 – 2018 fundacja Evoluo założona, aby motywować i wspierać osoby obdarzone talentami oraz potencjałem, które z różnych względów napotykają na trudności w pełnym ich wykorzystaniu.

Inspiruje mnie koncepcja psychologii pozytywnej –>, terapii schematów –> oraz porozumienia bez przemocy Marshalla B. Rosenberga –>.


WYKSZTAŁCENIE:

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Obecnie jestem w trakcie pisania pracy doktorskiej na Wydziale Nauki o Zdrowiu.

Centrum CBT

Obecnie jestem w trakcie czteroletniego szkolenia w zakresie Terapii Poznawczo-Behawioralnej.

Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej

Specjalizacja: Zaburzenia osób dorosłych.

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Instytut Zarządzania
Specjalizacja: Human Resources Business Partner

Uniwersytet Warszawski

Wydział Prawa i Administracji
Specjalizacja: Negocjacje, mediacje oraz alternatywne metody rozwiązywania konfliktu

Gyumri State Pedagogical Institute

Wydział Psychologii
Specjalizacja: Psychologia społeczna