Jak pracuję?


W pracy terapeutycznej wykorzystuję głównie te nurty psychologiczne:


Prowadzę Akademię Zdrowia dla biznesu czyli:

trening zdrowia psychicznego dla menedżerów –> oraz

filmoterapię –>


Oferuję kurs edukacji emocjonalnej oparty na filmoterapii –>


Udzielam konsultacji psychologicznych –> zorientowanych na relacje i życie osobiste.

Prowadzę psychoterapię –> przy wielu chorobach i zaburzeniach, jak na przykład przy stresie, traumie, dysmorfofobii –> czy  depresji –>


Ściśle współpracuję z lekarzem psychiatrą ze względu na częstą potrzebę łączenia leczenia farmakologicznego z terapią.

Dowiedz się więcej o konsultacjach psychiatrycznych –>