Program szkoleniowy

SEANS z dr. Armenem Mekhakyanem


Filmoterapia może być ciekawym sposobem na zorganizowanie czasu swojemu zespołowi i elementem programu dbania o jego zdrowie psychiczne. To metoda psychoedukacji, która sprzyja własnemu rozwojowi emocjonalnemu, ale może też pozytywnie wpływać na relacje pomiędzy współpracownikami, pozwolić zrozumieć panujące między nimi emocje i zachowania oraz pomóc w zacieśnieniu więzi w organizacji. Długoterminowo może to wpłynąć nie tylko na poprawę atmosfery w pracy, ale też na większą efektywność zespołu i wzrost poczucia satysfakcji z wykonywanych obowiązków.


Filmoterapia wykorzystuje oglądane obrazy do grupowej rozmowy. Filmy i seriale odgrywają rolę narzędzia terapeutycznego, które w przyjemniej i bliskiej człowiekowi formie prowadzi do odpowiedzi na pytania o to, jak rozpoznawać emocje, jak je poprawnie interpretować i przekładać na język codzienności. Oglądane obrazy pozwalają identyfikować się z emocjami bohaterów i nazywać pojawiające się odczucia. Rozmowa w grupie prowadzi do wychwytywania osobistych przemian i przemyśleń po obejrzeniu filmu, który otwiera na ważne obszary życia.


Dr Armen Mekhakyan jako pierwszy w Polsce przeprowadził badania na temat filmoterapii i dowiódł skuteczności tej metody w psychoterapii. W ich trakcie zaobserwował u badanych między innymi:

- zmianę poziomu satysfakcji z życia
- podniesienie samooceny
- ograniczenie lęku przed konfrontacją ze sprawami życia codziennego


Zasady kursu:

Grupowe spotkania cykliczne dla chętnych

Uwaga: niektóre zajęcia obejmują oglądanie filmu i dyskusję, w przypadku innych obowiązuje wcześniejsze zapoznanie się z materiałem video.


Skontaktuj się -->