Oferta szkoleniowa na rzecz rozwoju organizacji

Trening zdrowia psychicznego dla menedżerów


Miarą sukcesu współczesnej organizacji jest dobra kondycja kadry zarządzającej. Badania pokazują, że nawet 70% firm w Polsce ma problem z wypaleniem zawodowym swojego zespołu. Dlatego kluczowym elementem tej kondycji jest zdrowie psychiczne, a jego wspieranie w miejscu pracy nie jest już dodatkiem, ale koniecznością, która świadczy o dojrzałości firmy – w zauważalny sposób przyczynia się do jej rozwoju i podnosi efektywność pracy. Jest też dowodem na zrozumienie złożoności pracy menedżerów i wagi ich działań w kontekście całej organizacji. Dane WHO wskazują, że zwrot z inwestycji organizacji we wspieranie zdrowia psychicznego jest prawie czterokrotny.

Psychoedukacja menedżerów opłaca się każdej ze stron. W jaki sposób?


Korzyści dla menedżerów

- Lepsze radzenie sobie ze stresem
- Profilaktyka wypalenia zawodowego
- Budowanie samoakceptacji
- Konstruktywne radzenie sobie z emocjami
- Zmniejszenie poziomu lęku
- Zapobieganie wyczerpaniu emocjonalnemu
- Wykorzystanie pełnego potencjału intelektualnego
- Umiejętność rozpoznawania problemów u siebie i współpracowników
- Budowanie wspólnoty i emocjonalnej równowagi w swoim zespole


Korzyści dla organizacji

- Zwiększenie produktywności menedżerów i ich zespołów
- Zmniejszenie poziomu absencji i zwolnień
- Rozwinięcie kompetencji liderów zespołów w zakresie psychoedukacji
- Zwiększona gotowość zespołu do wypełniania swoich obowiązków
- Brak konieczności ponoszenia kosztów w związku z problemami współpracowników
- Zwiększenie wiary zespołu w sukces
- Większe zyski


Cel szkolenia:

Dostarczenie kadrze menedżerskiej narzędzi do samodzielnego i efektywnego radzenia sobie ze stresem oraz budowania emocjonalnej stabilności.

Normalizowanie w organizacji zjawiska zdrowia psychicznego i stworzenie w niej warunków do efektywnej pracy i satysfakcji z wykonywanych obowiązków. Uznanie kluczowego udziału organizacji w budowaniu zdrowego i zadowolonego zespołu.


Czas trwania szkolenia:
- 2-3 dni lub
- roczny program, sesje odbywają co kwartał i trwają 2-3 dni

Miejsce szkolenia:
siedziba klienta

Cena:
Skontaktuj się -->


Wybrani klienci:

JOHNSON&JOHNSON

CITI HANDLOWY

BNP PARIBAS

DISNEY

L’ORÉAL PROFESSIONNEL PARIS