Mediator to osoba, która swoją obecnością w konflikcie otwiera przestrzeń do dialogu. Jest bezstronny i neutralny. Mediator służy skonfliktowanym stronom, w tym aby mogły się wypowiedzieć i mieć pewność, że zostały usłyszane ze swoimi racjami.

Mediator nie tworzy rozwiązań, nie daje rad i nie wyrokuje.


Wierzę w moc mediacji, jako narzędzia rozwiązywania konfliktów oraz tworzenia nowych płaszczyzn komunikacji. Z entuzjazmem i ufnością podchodzę do mediacji, ponieważ uważam, że człowiek ma w sobie naturalną potrzebę zrozumienia i akceptacji. Kiedy potrzeby te zostaną zaspokojone, możliwe jest porozumienie.


Mediację poprzedzają indywidualne sesje pre-mediacyjne z każdym z konfliktantów.


Mediację widzę nie tyle jako narzędzie, ale jako przestrzeń poza konfliktem. Przestrzeń gdzie spotykają się różne stanowiska i doświadczenia oraz odmienne potrzeby. Spotkanie to możliwe jest dzięki zaufaniu. Nie do mediatora, ale do człowieczeństwa.

Tym, co nas popycha w kierunku rozwoju, sukcesu czy po prostu życia jest głęboka chęć bycia akceptowanym po to, żeby współpracować. Współpraca i współdziałanie są pierwotnym instynktem, z którym przychodzimy na świat. Współzawodnictwo jest nam zaszczepiane. Jako mediator ufam moim klientom po to aby oni mogli zaufać sobie. W mediacji każdy zostaje usłyszany i objęty akceptacją tak długo jak tego pragnie i często tak długo, jak długo czasu potrzeba aby doświadczyć ulgi i pokoju. Doświadczam spotkań ze stronami, które zdążyły się porozumieć sami między sesjami. Takie doświadczenia cieszą najbardziej. Jako mediator przede wszystkim ufam, słucham i towarzyszę. Porozumienie rodzi się między moimi klientami.


Mediacje konfliktów wewnętrznych

Często klienci zmagają się z konfliktami wewnętrznymi. Złożoność ludzkiej osobowości, sposób w jaki zostaliśmy wychowani, nasze ambicje i wpływ środowisk szkoły, pracy, kultury tworzą żyzne środowisko dla powstawania napięć związanych z wielością możliwości i wyborów. Wewnętrzny dialog głosów staje się uciążliwy i negatywnie wpływa na codzienny komfort życia. Wybór ścieżki rozwoju czy kariery, motywacje, planowanie przyszłości, rozczarowanie decyzjami, które już zapadły. Te i wiele innych sytuacji mogą skutkować długotrwałym napięciu, które tworzy nowe wzory zachowań nie wspierające naszego wzrastania.

Mediacja wewnętrzna, czy inaczej mediacja z samym sobą to skuteczny proces prowadzący do rozwiązań i strategii o działaniu uzdrawiającym. Celowo użyłem słowa „uzdrawiający”, gdyż utrzymujące się napięcie i niepokój to dla naszego systemu stan podwyższonego ryzyka i osłabienia. Mediacja wewnętrzna to zazwyczaj 2 do 5 sesji, w czasie których mediujemy jeden temat wybrany przez klienta, w trakcie sesji otwierającej.


Mediacje z innymi

Podobno konflikt jest siłą napędową wszelkiego rozwoju. Jakże często pierwszym wypowiadanym przez dziecko słowem jest : NIE. Od NIE rozpoczyna się komunikacja. Za każdym NIE kryje się TAK dla czegoś innego, czegoś ważnego na tyle, aby o to walczyć. Mówiąc NIE innej osobie, mówimy TAK sobie samym. Konflikt narasta jeśli w drugim człowieku nie zobaczymy podobieństwa do nas samych. Ten drugi też mówi TAK czemuś ważnemu. W mediacji strony konfliktu wyjęte z kontekstu codzienności mają okazję nie tylko być usłyszane ze swoim TAK, mogą też zobaczyć, że druga strona kieruje się podobnymi emocjami, podobnymi potrzebami.

W mediacji nie chodzi o przekonanie stron, do któregokolwiek ze stanowisk, ale o to, aby skonfliktowane strony odnalazły utracone poczucie wspólnoty w byciu człowiekiem. Często to, co nas powstrzymuje przed mediacją, to wstyd, że nasza chęć poszukiwania porozumienia odebrana zostanie jako słabość. Warto jednak przyjrzeć się temu uczuciu. Jakie kryje się pod nim ryzyko, co możemy zyskać, co wnieść w perspektywie długoterminowej?


Mediacje grupowe, społeczne, gospodarcze

Mediacja w kontekście biznesowym, lub takim, w którym na szali stoją interesy społeczne grup osób jest często jedynym skutecznym remedium pozwalającym nie tylko rozwiązać konflikt, lub rozstrzygnąć różniącą strony kwestię, ale również zachować dotychczasowe relacje. Konflikt między siłami policyjnymi a protestantami na ukraińskim Majdanie zakończył się dzięki działaniom mediatorów. Jest to proces mało medialny, angażujący w sposób bardzo prywatny uczestników oraz pozbawiony dynamiki stałej poprawy sytuacji.

Dynamika mediacji grupowych jest więcej niż sinusoidalna. Ponieważ z jednej strony angażuje ludzi pod wspólnym mianownikiem przekonań lub interesów, a z drugiej w grę wchodzą osobiste przekonania, emocje i wzorce zachowań. Każdego z uczestników mediacji należy otoczyć uwagę, pozwolić mu być usłyszanym oraz wesprzeć go w jasnym sformułowaniu swojej strategii na rozwiązanie konfliktu.


Jak mediacje mogą wesprzeć Twoją firmę?

W czasach gdy w biznesie stawia się na szybkość i skuteczność, wartością staje się też transparentność i jasność w relacjach. Mediacje wspierają te wartości i budują w obszarze zaufania, komunikacji oraz rozwoju.

Wciąż większość konfliktów grupowych kończy się w sądzie. Przywołajmy jednak statystyki, które świadczą o ogromnej skuteczności mediacji. Strony osiągają satysfakcjonujące porozumienie w 70-80% mediacji.


 


Firmy, które nam zaufały:


 

GPW

MODERN EXPO

AUDIOSTACJA

GRUPA EUROCASH

SAS POLAND

CARGILL

L’ORÉAL PROFESSIONNEL PARIS

PROPSYCHE

DISNEY

TEVA PHARMACEUTICALS LTD

CITI HANDLOWY

BNP PARIBAS

JOHNSON&JOHNSON

MILLENNIUM FUNDUSZE INWESTYCYJNE

PFIZER